Language of document :

Kanne 11.1.2011 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-3/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan 15.3.2010 päivätty vaatimus, ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

komission päätös, jolla se hylkäsi kantajan komission nimittävälle viranomaiselle esittämän 15.3.2010 päivätyn vaatimuksen, on kumottava sen muodosta riippumatta

oikaisuvaatimuksesta 5.8.2010 tehty komission päätös on kumottava tarvittaessa

Italian kielellä laadittu, 24.8.2010 päivätty huomautus, jonka kantaja sai aikaisintaan 1.10.2010, on kumottava tarvittaessa

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajan kaikkien päätösten, joiden kumoamista tällä kanteella vaaditaan, vuoksi kärsimä vahinko ja vähintäänkin niiden yhteisvaikutuksen vuoksi 1 000 euroa tai unionin yleisen tuomioistuimen asianmukaisena pitämä suurempi tai pienempi määrä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________