Language of document :

Beroep ingesteld op 11 januari 2011 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-3/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek van 15 maart 2010 en vergoeding van de geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit van de Commissie tot afwijzing van het verzoek dat verzoeker op 15 maart 2010 bij het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van de Commissie heeft ingediend;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van de klacht van 5 augustus 2010;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 24 augustus 2010, opgesteld in het Italiaans en door verzoeker pas ontvangen op 1 oktober 2010;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden als gevolg van de besluiten waarvan nietigverklaring wordt gevorderd en daarnaast betaling van het bedrag van 1 000 EUR aan hem dan wel van elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________