Language of document :

Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2011 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-3/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G.Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului din 15 martie 2010 și repararea prejudiciului suferit.

Concluziile reclamantului

anularea deciziei, indiferent care ar fi forma acesteia, de respingere de către Comisie a cererii din 15 martie 2010, trimisă de reclamant Autorităţii investite să facă numiri (AIPN) a Comisiei;

quatenus oportet, anularea actului de respingere, de către Comisie, a plângerii, din data de 5 august 2010;

quatenus oportet, anularea notei din 24 august 2010, redactată în limba italiană, și primită de reclamant la 1 octombrie 2010;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului cauzat pe nedrept reclamantului de fiecare dintre deciziile a căror anulare se solicită, și a fortiori, de combinaţia lor, prin plata către reclamant a sumei de 1 000 de euro, sau a unei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________