Language of document :

Tožba, vložena 11. januarja 2011 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-3/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti zavrnitve predloga tožeče stranke z dne 15. marca 2010 na podlagi molka organa in povračilo škode.

Predlogi tožeče stranke

odločba Komisije v kakršni koli obliki, s katero je Komisija zavrnila predlog tožeče stranke z dne 15. marca 2010, ki ga je tožeča stranka podala organu Komisije, pristojnemu za imenovanja (OPI), naj se razglasi za nično;

odločba Komisije o zavrnitvi pritožbe z dne 5. avgusta 2010 naj se razglasi za nično v ustreznem delu,

dopis z dne 24. avgusta 2010, sestavljen v italijanskem jeziku, ki ga je tožeča stranka prejela šele 1. oktobra 2010, naj se razglasi za ničen v ustreznem delu;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki povrne škodo, ki ji je nastala zaradi vsake posamezne odločbe, za katero se predlaga razglasitev ničnosti, in a fortiori zaradi vseh odločb skupaj, tako da tožeči stranki plača znesek 1000 EUR oziroma oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________