Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 4 d.

Byla F‑100/08

Alessandro Petrilli

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Gyvenamosios vietos sąvoka — Pagrindinė gyvenamoji vieta — Įrodomieji dokumentai“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Petrilli prašo panaikinti 2008 m. rugsėjo 16 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktas jo skundas dėl 2008 m. balandžio 18 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimų biuro sprendimo atsisakyti nustatyti, kad pagrindinė jo gyvenamoji vieta yra Italijoje, ir taikyti jo pensijai Italijai nustatytą korekcinį koeficientą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Pensijos — Korekcinis koeficientas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 82 straipsnis)

Gyvenamosios vietos sąvoka, kaip ji suprantama pagal iki 2004 m. balandžio 30 d. galiojusių Pareigūnų tarnybos nuostatų 82 straipsnį, kuriame numatytas korekcinio koeficiento, nustatyto valstybei, kurioje pensijos gavėjas įrodo turįs gyvenamąją vietą, taikymas pensijoms, reiškia vietą, kurioje buvęs tarnautojas iš tikrųjų įsteigė savo interesų centrą, t. y. vietą, kurioje suinteresuotasis asmuo įkūrė nuolatinį arba įprastą savo interesų centrą, siekdamas stabilumo, ir kur jis tariamai patiria išlaidų. Be to, gyvenamosios vietos sąvoka, nepaisant kiekybinių duomenų apie tai, kiek laiko asmuo praleidžia vienos ar kitos valstybės teritorijoje, be realaus buvimo konkrečioje vietoje fakto, suponuoja ketinimą suteikti šiam faktui tęstinumą, kylantį iš įprasto gyvenimo ir normalių socialinių santykių. Ši gyvenamosios vietos sąvoka priskirtina tik Bendrijos viešajai tarnybai ir nebūtinai sutampa su nacionaliniu šios sąvokos supratimu.

(žr. 32 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. birželio 4 d. Sprendimo Del Vaglio prieš Komisiją, T‑124/01 ir T‑320/01, Rink. VT p. I‑A‑157 ir II‑767, 70 punktas ir jame nurodyta teismo praktika bei 71 ir 72 punktai; 2005 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo Dionyssopoulou prieš Tarybą, T‑320/04, neskelbiamo Rinkinyje, 39 punktas; 2006 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Kontouli prieš Tarybą, T‑416/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑181 ir II‑A‑2‑897, 71 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 8 d. Sprendimas Bordini prieš Komisiją, F‑134/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑87 ir II‑A‑1‑435.