Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 4. maja 2010

Zadeva F‑100/08

Alessandro Petrilli

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Pojem prebivališča – Stalno prebivališče – Dokazila“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero A. Petrilli predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 16. septembra 2008 o zavrnitvi njegove pritožbe, vložene na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije zoper odločbo Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne 18. aprila 2008, s katero je bilo zavrnjeno, da se kot kraj njegovega stalnega prebivališča določi Italija in se za njegovo pokojnino uporabi korekcijski koeficient Italije.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

Uradniki – Pokojnine – Korekcijski koeficient

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 82)

Pojem stalnega prebivališča v smislu člena 82 Kadrovskih predpisov v različici, ki je veljala do 30. aprila 2004 in določa uporabo korekcijskega koeficienta, določenega za državo, v kateri prejemnik pokojnine dokazano stalno prebiva, se nanaša na kraj, v katerem je nekdanji uradnik dejansko določil trajno ali običajno središče interesov z željo, da bi ta kraj postal stalne narave in za katerega se šteje, da bo v njem imel stroške. Poleg tega izraz stalno prebivališče pomeni – ne glede na goli količinski podatek o času, ki ga je oseba preživela na območju ene ali druge države – poleg fizičnega dejstva, da ostane v nekem kraju, tudi namen, da se navedenemu dejstvu podeli neprekinjenost, ki izhaja iz življenjskih navad in poteka običajnih družbenih odnosov. Navedeni pojem stalnega prebivališča velja za javne uslužbence Skupnosti in se ne ujema nujno z nacionalnimi pomeni navedenega izraza.

(Glej točko 32.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 4. junij 2003, Del Vaglio proti Komisiji, T‑124/01 in T‑320/01, RecFP, str. I‑A‑157 in II‑767, točka 70 in navedena sodna praksa, ter točki 71 in 72; 12. september 2005, Dionyssopoulou proti Svetu, T‑320/04, neobjavljena v ZOdl., točka 39; 27. september 2006, Kontouli proti Svetu, T‑416/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑181 in II‑A‑2‑897, točka 71;

Sodišče za uslužbence: 8. april 2008, Bordini proti Komisiji, F‑134/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑87 in II‑A‑1‑435.