Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 5 d.

Byla F‑48/09

Nikolaus Schopphoven

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Atviras konkursas EPSO/AD/117/08 — Kova su sukčiavimu — Neįrašymas į rezervo sąrašą — Peržiūrėjimas — Egzaminų eiga — Vertinimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Pranešimo apie konkursą pažeidimas — Vienodas požiūris į kandidatus — Skaidrumo ir gero administravimo principai“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo N. Schopphoven prašo, pirma, panaikinti 2009 m. balandžio 28 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą neįrašyti jo pavardės į pasibaigus atviram konkursui EPSO/AD/117/08 parengtą rezervo sąrašą, kuris išplaukia iš 2009 m. kovo 4 d., kovo 25 d. ir balandžio 27 d. EPSO laiškų, ir, antra, panaikinti šį rezervo sąrašą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sprendimas, priimtas peržiūrėjus ankstesnį sprendimą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai — Konkursas — Konkursas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus — Egzaminų turinys

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedas)

1.      Kai konkurso dalyvis prašo peržiūrėti atrankos komisijos sprendimą neįrašyti jo į rezervo sąrašą, būtent šios komisijos sprendimas, priimtas peržiūrėjus kandidato situaciją, yra jo nenaudai priimtas aktas.

(žr. 22 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. sausio 31 d. Sprendimo Giulietti prieš Komisiją, T‑293/03, Rink. VT p. I‑A‑2‑5 ir II‑A‑2‑19, 27 punktas; 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Heus prieš Komisiją, T‑173/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑329 ir II‑A‑2‑1695, 19 punktas.

2.      Vertindama egzaminus konkurso atrankos komisija turi didelę diskreciją, kuria ji privalo naudotis remdamasi objektyviais kriterijais ir kuriai bet kuriuo atveju taikoma teisminė kontrolė, leidžianti patikrinti, ar naudojantis diskrecija nebuvo padaryta akivaizdi klaida arba piktnaudžiauta įgaliojimais arba ar nebuvo akivaizdžiai viršytos diskrecijos ribos.

Be to, konkurso atrankos komisija turi didelę diskreciją vertindama detalų konkursui numatytų egzaminų turinį. Teismas šį turinį gali kritikuoti tik tuo atveju, jeigu šis viršija tai, kas numatyta pranešime apie konkursą, arba neturi nieko bendra su konkurso egzaminų tikslais. Tai juo labiau galioja egzaminams žodžiu, nes būtent jų atžvilgiu atrankos komisija turi plačiausią diskreciją.

Kiek tai susiję su testais, sudarytais iš klausimų su pasirenkamaisiais atsakymais, Teismas neturi pakeisti konkurso atrankos komisijos testų taisymų savuoju. Kritikuoti klausimą, atsižvelgiant į siūlomus atsakymus į jį, galima tik tuo atveju, kai šis klausimas akivaizdžiai netinkamas atsižvelgiant į nagrinėjamo konkurso tikslus. Taip būtų būtent tuo atveju, jeigu iš konkurso atrankos komisijos paaiškinimų išplauktų, jog, priešingai, nei šiuo klausimu kandidatams nurodyta specialiuose nurodymuose, pateikti įvairūs atsakymai į klausimą neleidžia pasirinkti vienintelio teisingo.

(žr. 26 ir 37 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1988 m. kovo 8 d. Sprendimo Sergio ir kt. prieš Komisiją, 64/86, 71/86–73/86 ir 78/86, Rink. p. 1399, 22 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. gegužės 21 d. Sprendimo Kaps prieš Teisingumo Teismą, T‑153/95, Rink. VT p. I‑A‑233 ir II‑663, 37 punktas; 1999 m. vasario 11 d. Sprendimo Jiménez prieš VRDT, T‑200/97, Rink. VT p. I‑A‑19 ir II‑73, 40 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2003 m. sausio 23 d. Sprendimo Angioli prieš Komisiją, T‑53/00, Rink. VT p. I‑A‑13 ir II‑73, 91, 93 ir 94 punktai; 2004 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Vega Rodríguez prieš Komisiją, T‑285/02 ir T‑395/02, Rink. VT p. I‑A‑333 ir II‑1527, 36 punktas.