Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

5 mai 2010


Cauza F‑48/09


Nikolaus Schopphoven

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Concursul general EPSO/AD/117/08 — Lupta antifraudă — Neînscriere pe lista de rezervă — Reexaminare — Desfășurarea examenelor — Evaluare — Eroare vădită de apreciere — Încălcare a anunțului de concurs — Egalitatea de tratament a candidaților — Principiile transparenței și bunei administrări”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domul Schopphoven solicită, pe de o parte, anularea deciziei Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) din 28 aprilie 2009 de a nu înscrie numele său pe lista de rezervă întocmită în urma concursului general EPSO/AD/117/08, decizie care rezultă din mesajele electronice ale EPSO din 4 martie, din 25 martie și din 27 aprilie 2009 și, pe de altă parte, anularea acestei liste de rezervă

Decizia: Respinge acțiunea. Îl obligă pe reclamant la plata cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Acțiune — Act cauzator de prejudicii — Decizie adoptată după reexaminarea unei decizii anterioare

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (1)]

2.      Funcționari — Concurs — Concurs pe bază de dosare și de examene — Conținutul examenelor

(Statutul funcționarilor, anexa III)


1.      În cazul în care un candidat care nu a fost înscris pe lista de rezervă întocmită în urma unui concurs solicită reexaminarea unei decizii adoptate de o comisie de evaluare, actul care îl lezează este decizia luată de această comisie după reexaminarea situației candidatului.

(a se vedea punctul 22)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 31 ianuarie 2006, Giulietti/Comisia, T‑293/03, RecFP, p. I‑A‑2‑5 și II‑A‑2‑19, punctul 27; 13 decembrie 2006, Heus/Comisia, T‑173/05, RecFP, p. I‑A‑2‑329 și II‑A‑2‑1695, punctul 19


2.      O comisie de evaluare dispune de o largă putere de apreciere în privința evaluării probelor, putere care trebuie să fie exercitată pe baza unor criterii obiective, dar care este supusă totuși controlului jurisdicțional, care trebuie să permită să se verifice dacă exercitarea puterii de apreciere nu este viciată de o eroare vădită sau de un abuz de putere ori dacă limitele puterii de apreciere nu au fost depășite în mod vădit.

Comisia de evaluare dispune de asemenea de o largă putere de apreciere în privința conținutului detaliat al examenelor din cadrul concursului și nu este de competența instanței să cenzureze acest conținut decât în cazul în care acesta depășește cadrul indicat în anunțul de concurs sau nu este compatibil cu scopurile examenului din cadrul concursului. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în privința probei orale, în legătură cu care comisia de evaluare dispune de o marjă de apreciere mai extinsă.

În cadrul examenelor constituite din întrebări cu variante de răspuns multiple, nu este de competența instanței să evalueze examenele menționate în locul comisiei de evaluare. Nu ar putea să fie cenzurată o întrebare, eventual având în vedere răspunsurile propuse pentru aceasta, decât dacă ar părea că această întrebare este vădit necorespunzătoare în raport cu finalitatea concursului în cauză. Aceasta ar fi situația dacă din explicațiile comisiei de evaluare ar rezulta că diferitele răspunsuri propuse pentru o întrebare nu ar permite să se stabilească unicul răspuns corect, contrar instrucțiunilor speciale date în acest sens candidaților.

(a se vedea punctele 26 și 37)

Trimitere la:

Curte: 8 martie 1988, Sergio și alții/Comisia, 64/86, 71/86-73/86 și 78/86, Rec., p. 1399, punctul 22

Tribunalul de Primă Instanță: 21 mai 1996, Kaps/Curtea de Justiție, T‑153/95, RecFP, p. I‑A‑233 și II‑663, punctul 37; 11 februarie 1999, Jiménez/OAPI, T‑200/97, RecFP, p. I‑A‑19 și II‑73, punctul 40 și jurisprudența citată; 23 ianuarie 2003, Angioli/Comisia, T‑53/00, RecFP, p. I‑A‑13 și II‑73, punctele 91, 93 și 94; 9 noiembrie 2004, Vega Rodríguez/Comisia, T‑285/02 și T‑395/02, RecFP, p. I‑A‑333 și II‑1527, punctul 36