Language of document :

Жалба, подадена на 15 декември 2010 г. - Bömcke/ЕИБ

(Дело F-127/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eberhard Bömcke (Athus, Белгия) (представител: D. Lagasse, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на избора на представителя на персонала на ЕИБ, обявен от избирателната комисия на ЕИБ на 8 декември 2010 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени изборът на представителя на целия персонал на ЕИБ, обявен от избирателната комисия на ЕИБ на 8 декември 2010 г., и решението от 10 декември 2010 г. на избирателната комисия на ЕИБ за отхвърляне на жалбата, подадена по административен ред от жалбоподателя на 9 декември 2010 г. в съответствие с член 17 от приложение IV към конвенцията за представителството на персонала на ЕИБ,

да се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.

____________