Language of document :

Sag anlagt den 15. december 2010 - Bömcke mod BEI

(Sag F-127/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eberhard Bömcke (Athus, Belgien) (ved advokat D. Lagasse)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af valget af BEI's personalerepræsentant som meddelt af Investeringsbankens valgkontor den 8. december 2010

Sagsøgerens påstande

Annullation af valget af repræsentanten for hele BEI's personale som meddelt af Investeringsbankens valgkontor den 8. december 2010 og af valgkontorets afgørelse af 10. december 2010 om at meddele afslag på den klage, som sagsøgeren havde indgivet den 9. december 2010 i medfør af artikel 17 i bilag IV til overenskomsten om personalerepræsentation ved BEI.

BEI tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________