Language of document :

Kanne 15.12.2010 - Bömcke v. EIP

(Asia F-127/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (edustaja: asianajaja D. Lagasse)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus EIP:n henkilöstön edustajan valinnan, josta EIP:n vaalilautakunta on ilmoittanut 8.12.2010, kumoamisesta.

Vaatimukset

EIP:n henkilöstön edustajan valinta, josta EIP:n vaalilautakunta on ilmoittanut 8.12.2010 sekä EIP vaalilautakunnan 10.12.2010 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan EIP:n henkilöstön edustajia koskevan sopimuksen liitteessä IV olevan 17 artiklan mukainen, 9.12.2010 tekemä oikaisuvaatimus, on kumottava

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________