Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 15. decembrī - Bömcke/EIB

(lieta F-127/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eberhard Bömcke (Athus, Beļģija) (pārstāvis - D. Lagasse, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIB personāla pārstāvja ievēlēšanu, ko 2010. gada 8. decembrī paziņoja EIB balsošanas birojs

Prasītāja prasījumi:

atcelt visa EIB personāla pārstāvja ievēlēšanu, ko 2010. gada 8. decembrī paziņoja EIB balsošanas birojs, un atcelt EIB balsošanas biroja 2010. gada 10. decembra lēmumu, ar ko tika noraidīta sūdzība, ko atbilstoši Konvencijas par EIB personāla pārstāvniecību IV pielikuma 17. punktam 2010. gada 9. decembrī iesniedza prasītājs;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________