Language of document :

Talan väckt den 15 december 2010 - Eberhard Bömcke mot EIB

(Mål F-127/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eberhard Bömcke (Athus, Belgien) (ombud: D. Lagasse, advokat)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av valet till personalrepresentant vid EIB som tillkännagavs av EIB:s valkommitté den 8 december 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara valet av representant för hela personalen vid EIB som tillkännagavs av EIB:s valkommitté den 8 december 2010 och av det beslut som EIB:s valkommitté fattade den 10 december 2010 om avslag på det klagomål som sökanden ingav den 9 december 2010 i enlighet med artikel 17 i bilaga IV i avtalet om personalrepresentation vid EIB,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________