Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 20. ledna 2011 - Strack v. Komise

(Věc F-132/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Články 17, 17a a 19 služebního řádu - Žádost o povolení zveřejnit dokumenty - Žádost o povolení k uveřejnění dokumentu - Žádost o povolení použít zjištění před vnitrostátními soudními orgány - Přípustnost"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení několika rozhodnutí Komise, kterými byl zamítnuta žádost žalobce o povolení k uveřejnění určitých dokumentů a k podání stížnosti směřující proti (bývalým) komisařům a zaměstnancům Komise - Žádost o náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Strackovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 107, 26.4.2008, s. 44.