Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. január 20-i ítélete - Strack kontra Bizottság

(F-132/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A személyzeti szabályzat 17., 17a és 19. cikke - Iratok nyilvánosságra hozatala iránti kérelem - Szöveg közzétételének engedélyezése iránti kérelem - Információk a nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti felhasználásának engedélyezése iránti kérelem - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak, segítőjük B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A Bizottság több határozatának megsemmisítése, amelyekben elutasította a felperes annak engedélyezése iránti kérelmeit, hogy egyrészt bizonyos iratokat nyilvánosságra hozhasson, másrészt panasszal élhessen a Bizottság (korábbi) tagjaival és alkalmazottaival szemben - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék G. Strackot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 107., 2008.4.26., 44. o.