Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 januari 2011 - Strack / Commissie

(Zaak F-132/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Artikelen 17, 17 bis en 19 van Statuut - Verzoek om toestemming tot openbaarmaking van documenten - Verzoek om toestemming tot publicatie van tekst - Verzoek om toestemming tot gebruik van vaststellingen voor nationale rechterlijke instanties -- Ontvankelijkheid)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van een aantal besluiten van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om toestemming tot, enerzijds, publicatie van bepaalde documenten en, anderzijds, indiening van een klacht tegen (voormalige) leden en personeelsleden van de Commissie - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Strack zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 107 van 26/04/2008, blz. 44.