Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 20 ianuarie 2011 - Strack/Comisia

(Cauza F-132/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Articolele 17, 17a și 19 din statut - Cerere de autorizare a divulgării unor documente - Cerere de autorizare a publicării unui text - Cerere de autorizare a utilizării unor constatări în fața autorităților judiciare - Admisibilitate)

Limba de procedură: germană

Părțile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Funcție publică - Anularea mai multor decizii ale Comisiei prin care se respinge cererea reclamantului privind autorizarea, pe de o parte, a publicării anumitor documente și, pe de altă parte, a depunerii unei plângeri împotriva unor foști comisari și agenți ai Comisiei - Cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Strack la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 107, 26.4.2008, p.44.