Language of document :

22. oktoobril 2010 esitatud hagi - Gross jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-106/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ivo Gross (Luxembourg, Luksemburg) ja teised (esindaja: advokaat J. Kayser)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, mis sisalduvad nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse(EL, Euratom) nr 1296/2009 alusel ametnike ja teiste teenistujate töötasude ja pensionide igaaastase kohandamise raames hagejate töötasu kohandamise teadetes juulist kuni detsembrini 2009 ning alates 1. jaanuarist 2010 koostatud palgateatistes.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsused hagejate töötasu kohandamise kohta, mis nähtuvad 2010. aastal jaotatud lehtedelt 12/2009 töötasu tagasiulatuvalt kohandamise kohta; töötasu lehtedelt 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 ning hiljem koostatud töötasu lehtedelt kuni kuupäevani, mil käesolevas kohtuastmes tehakse lõplik otsus, kuna nendes õigusvastaselt kohaldatakse töötasu kohandamise väärtuse 3,7% asemel väärtust 1,85%;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.

____________