Language of document :

Acțiune introdusă la 22 octombrie 2010 - Gross și alții/Curtea de Justiție

(Cauza F-106/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Ivo Gross (Luxemburg, Luxemburg) și alții (reprezentant: J. Kayser, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor reluate în fişele de regularizare a remunerației reclamanţilor pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi în fişele de remunerație întocmite începând cu 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Concluziile reclamanților

Annularea deciziilor Autorității împuternicite să facă numiri prin care au fost ajustate remunerațiile reclamanților, astfel cum sunt reflectate în fișele de ajustare retroactivă a remunerației 12/2009, distribuite în 2010, a fișelor de remunerație 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, și a tuturor fișelor de remunerație întocmite ulterior până la data deciziei prin care se finalizează în mod definitiv judecata în prezenta cauză, întrucât acestea aplică în mod nelegal o valoare de ajustare a remunerației de 1,85 % în locul unei valori de 3,7 %;

obligarea Curții de Justiție la plata cheltuielilor de judecată.

____________