Language of document :

Sag anlagt den 7. januar 2011 - Descamps mod Kommissionen

(Sag F-2/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eric Descamps (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren ved prøvetidens udløb samt erstatning for den skade, som denne afgørelse har forvoldt sagsøgeren.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, der den 1. marts 2010 blev truffet af direktøren for HR.B-HR Core Processes 1: Career i Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed, om at afskedige sagsøgeren med virkning fra den 31. marts 2010.

Om fornødent: annullation af afgørelsen af 24. september 2010 om afslag på klagen.

Følgelig genansættes sagsøgeren som fastansat tjenestemand med virkning fra den 1. april 2010, og han tildeles det vederlag, som han burde have modtaget som fastansat tjenestemand fra denne dato, medregnet alle de afledte rettigheder (herunder pensionsrettigheder), som han har opgjort til et foreløbigt og efter billighed fastsat beløb på 39 600 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 10 000 EUR, i erstatning for den ikke-økonomiske skade.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale morarenter af det således skyldige beløb.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________