Language of document :

Kanne 7.1.2011 - Descamps v. komissio

(Asia F-2/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eric Descamps (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla kantaja on irtisanottu koeajan päätyttyä sekä tästä päätöksestä kantajalle aiheutuneita vahinkoja koskeva korvausvaatimus.

Vaatimukset

On kumottava Euroopan komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston, HR.B henkilöstöhallinnon ydinprosessit 1: Ura-asiat, johtajan nimittävänä viranomaisena 1.3.2010 tekemä päätös kantajan irtisanomisesta 31.3.2010 alkaen

on kumottava tarvittavilta osin 24.9.2010 tehty päätös, jolla oikaisuvaatimus on hylätty

kantaja on otettava takaisin työtehtäviinsä vakinaisena virkamiehenä 1.4.2010 alkaen ja hänelle on maksettava palkka, joka hänelle olisi tullut maksaa vakinaisena virkamiehenä kyseisestä päivästä alkaen mukaan lukien johdannaiset oikeudet (myös eläkeoikeudet), ja jonka suuruudeksi kantaja arvioi alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan 39 600 euroa

vastaaja on velvoitettava maksamaan henkisestä kärsimyksestä määrä, joksi alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan on vahvistettava 10 000 euroa

vastaaja on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa maksettavasta summasta

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________