Language of document :

Tožba, vložena 7. januarja 2011 - Descamps proti Komisiji

(Zadeva F-2/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eric Descamps (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in

A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki po koncu poskusne dobe in povrnitev škode, ki ji je bila povzročena s to odločbo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 1. marca 2010 o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki z učinkom od 31. marca 2010, ki jo je sprejel direktor direktorata HR.B-Centralni postopki RH 1: Kariera, Generalni direktorat za človeške vire in varnost Evropske komisije, v vlogi organa, pristojnega za imenovanja, naj se razglasi za nično;

odločba z dne 24. septembra 2010 o zavrnitvi pritožbe naj se, kolikor je to potrebno, razglasi za nično;

tožečo stranko naj se ponovno zaposli kot stalnega uradnika z učinkom od 1. aprila 2010 in dodeli naj se mu plača v višini, ki bi jo moral prejemati kot stalni uradnik od tega datuma, vključno s pripadajočimi pravicami (med katerimi so pokojninske pravice), ki jih začasno in ex aequo et bono ocenjuje na 39.600 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska, ki je začasno in ex aequo et bono ocenjen na 10.000 EUR, za povračilo nepremoženjske škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti za dolgovano glavnico;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________