Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 20. ledna 2011 - Strack v. Komise

(Věc F-121/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Pravomoc Soudu - Přípustnost - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení několika rozhodnutí Komise, kterými byl zamítnut okamžitý a plný přístup k různým údajům dokumentům týkajícím se žalobce. Žádost o náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 315, 22.12.2007, s. 50.