Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. január 20-i ítélete - Strack kontra Bizottság

(F-121/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Iratokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A Közszolgálati Törvényszék hatásköre - Elfogadhatóság - Sérelmet okozó aktus)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak, segítőjük B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A Bizottság több határozatának megsemmisítése, amelyekben megtagadta a felperesre vonatkozó különféle adatokhoz és iratokhoz való közvetlen és teljes hozzáférést. Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 315., 2007.12.22., 50. o.