Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2011 - Strack mot kommissionen

(Mål F-121/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Personaldomstolens behörighet - Upptagande till sakprövning - Rättsakt som går någon emot)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål - Talan om ogiltigförklaring avseende flera beslut av kommissionen angående avslag på begäran om omedelbar och fullständig tillgång till olika uppgifter och handlingar rörande sökanden. Yrkande om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 315, 22/12/2007, s. 50