Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 15. decembrī

Lieta F‑8/09

Svetoslav Apostolov

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Nepieņemama prasība – Nokavējums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Apostolov lūdz atcelt Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja (EPSO) 2008. gada 21. oktobra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība par EPSO 2008. gada 25. aprīļa lēmumu, kurā viņam paziņots, ka atlases pārbaudījumos piešķirtās atzīmes uzaicinājuma izteikt ieinteresētību EPSO/CAST27/4/7 ietvaros nebija pietiekamas, lai viņu iekļautu izvēlēto kandidātu datu bāzē

Nolēmums Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Termiņi prasības celšanai – Noilgums – Atvainojama maldība – Jēdziens

(Civildienesta tiesas Reglamenta 97. panta 4. punkts un 100. panta 3. punkts; Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

Attiecībā uz Kopienu noteikumiem par procesuālajiem termiņiem prasības celšanai atvainojamas maldības jēdziens, kas ļauj no tiem atkāpties, paredz vienīgi ārkārtējus apstākļus, kuros attiecīgā iestāde ir rīkojusies veidā, kas pats par sevi vai noteicošā ziņā var izraisīt pieļaujamu tāda indivīda kļūdīšanos, kas rīkojas labā ticībā un ar vislielāko rūpību, kāda tiek prasīta no pienācīgi informēta indivīda.

(skat. 21. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1994. gada 15. decembris, C‑195/91 P Bayer/Komisija, Recueil, I‑5619. lpp., 26. punkts; 2003. gada 15. maijs, C‑193/01 P Pitsiorlas/Padome un ECB, Recueil, I‑4837. lpp., 24. punkts.