Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 24ης Σεπτεμβρίου 2009

Υπόθεση F-36/08

Arno Schell

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Απονομή μορίων προτεραιότητας από τους γενικούς διευθυντές – Περίοδος προαγωγών 2007»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία ο Α. Schell ζητεί την ακύρωση της εκθέσεως εξελίξεως της σταδιοδρομίας του για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2006 καθώς και των επίσημων προθέσεων του γενικού διευθυντή όσον αφορά την απονομή των μορίων προτεραιότητας για την περίοδο προαγωγών 2007.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων καταδικάζεται στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 43 και 45)

Δεν μπορεί να συναχθεί από το άρθρο 8, παράγραφος 7, των γενικών διατάξεων για την εκτέλεση του άρθρου 43 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ) που εξέδωσε η Επιτροπή, υποχρέωση σε βάρος της Διοικήσεως να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των βαθμολογούμενων υπαλλήλων προκειμένου να καταρτίσει την έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας τους. Πράγματι, η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί εντός του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Κατ’ αρχάς, μολονότι το άρθρο 43 του ΚΥΚ επιβάλλει την αξιολόγηση, υπό μορφήν εκθέσεως εξελίξεως της σταδιοδρομίας καταρτιζόμενης τουλάχιστον ανά διετία, της ικανότητας, της αποδόσεως και της συμπεριφοράς εντός της υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου, εντούτοις, ο εν λόγω ΚΥΚ δεν ορίζει ότι η αξιολόγηση αυτή έχει συγκριτικό περιεχόμενο, όπως στην περίπτωση του άρθρου 45 του ΚΥΚ. Αντιθέτως, κατά το άρθρο 8, παράγραφος 5, των ως άνω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, όσον αφορά το σημείο «Απόδοση», η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τους προς επίτευξη στόχους που έχουν τεθεί για κάθε υπάλληλο. Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 8, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων έλεγχος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διατάξεως διαβουλεύσεως, σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί σε όλες τις γενικές διευθύνσεις η συνοχή της μεθόδου κατά την οποία αξιολογούνται τα προσόντα στο πλαίσιο της βαθμολογήσεως. Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι η σύγκριση των προσόντων, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 8, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα από τα στοιχεία που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της συνοχής των διενεργούμενων αξιολογήσεων και να μην ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι η κατάρτιση εκθέσεων εξελίξεως της σταδιοδρομίας δεν είναι δυνατή αν δεν προηγηθεί σύγκριση των προσόντων όλων των υπαλλήλων.

(βλ. σκέψεις 37 έως 39 και 41)

Παραπομπή:

ΔΔΔ: 13 Δεκεμβρίου 2007, F‑42/06, Sundholm κατά Επιτροπής, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 31