Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. szeptember 24.

F‑36/08. sz. ügy

Arno Schell

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Elsőbbségi pontok főigazgatók általi juttatása – A 2007. évi előléptetési időszak”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Schell a 2006. január 1‑je és 2006. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének, valamint a főigazgató által a 2007. évi előléptetési időszakra nézve az elsőbbségi pontok juttatására vonatkozóan tett alakszerű szándéknyilatkozatnak a megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés

(Személyzeti szabályzat, 43. és 45. cikk)

A személyzeti szabályzat 43. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezései 8. cikkének (7) bekezdéséből nem vezethető le az adminisztrációt terhelő azon kötelezettség, hogy a tisztviselők előmeneteli jelentésének elkészítéséhez el kellene végezni az értékelt tisztviselők összehasonlító vizsgálatát. Az említett rendelkezést ugyanis összefüggéseiben kell vizsgálni. Mindenekelőtt, noha a személyzeti szabályzat 43. cikke előírja, hogy előmeneteli jelentés formájában legalább kétévente értékelni kell minden egyes tisztviselő alkalmasságát, teljesítményét és a feladatok teljesítése során tanúsított magatartását, az említett személyzeti szabályzat azt nem írja elő, hogy ezen értékelésnek összehasonlításon kell alapulnia, mint a 45. cikk esetében. Éppen ellenkezőleg, az említett általános végrehajtási rendelkezések 8. cikkének (5) bekezdése szerint a „Teljesítmény” rovat tekintetében az értékelés minden egyes tisztviselő esetében a saját elérendő céljaira tekintettel történik. Emellett az említett általános végrehajtási rendelkezések 8. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében említett vizsgálat a második albekezdésben említett egyeztetés előfeltétele, melynek célja annak biztosítása, hogy az értékelés során minden egyes főigazgatóságon koherens módon történik az érdemek értékelése. A fentiekből következik, hogy az említett általános végrehajtási rendelkezések 8. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében szereplő, az érdemek összehasonlítására való utalást úgy kell érteni, mint amely az értékelés koherenciájának vizsgálatát lehetővé tevő tényezőre vonatkozik, és nem azt jelenti, hogy az előmeneteli jelentéseket csupán a tisztviselők érdemeinek összehasonlítását követően lehet elkészíteni.

(lásd a 37–39. és 41. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑42/06. sz., Sundholm kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének 31. pontja (EBHT‑KSZ I‑A‑0000. o. és II‑A‑0000. o.).