Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

24 septembrie 2009

Cauza F‑36/08

Arno Schell

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Atribuirea de puncte de prioritate de către directorii generali – Exercițiul de promovare 2007”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Schell solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2006, precum și a intențiilor formale de atribuire de puncte de prioritate adoptate de directorul general în cadrul exercițiului de promovare 2007

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei

(Statutul funcționarilor, art. 43 și 45)

Din articolul 8 alineatul (7) din dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie nu se poate deduce o obligație, aflată în sarcina administrației, de a efectua o evaluare comparativă a funcționarilor evaluați pentru redactarea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința lor. Astfel, dispoziția menționată trebuie interpretată în context. În primul rând, deși articolul 43 din statut impune să fie evaluate, sub forma unui raport asupra evoluției carierei, întocmit cel puțin o dată la doi ani, competența, eficiența și conduita în serviciu ale fiecărui funcționar, respectivul statut nu prevede ca această evaluare să fie de natură comparativă, precum în cazul articolului 45 din statut. Dimpotrivă, potrivit articolului 8 alineatul (5) din dispozițiile generale de punere în aplicare menționate, evaluarea se efectuează, în ceea ce privește rubrica „Eficiență”, în raport cu obiectivele care trebuie atinse proprii fiecărui funcționar. În plus, verificarea menționată la articolul 8 alineatul (7) primul paragraf din dispozițiile generale de punere în aplicare menționate constituie momentul prealabil concertării, prevăzută la al doilea paragraf al articolului menționat, având ca obiect asigurarea, în cadrul fiecărei direcții generale, a coerenței aprecierii meritelor efectuate în cadrul evaluării. Rezultă din toate cele precedente că referirea la o comparare a meritelor, care figurează la articolul 8 alineatul (7) primul paragraf din dispozițiile generale de punere în aplicare menționate, trebuie înțeleasă ca fiind unul dintre elementele care permit realizarea unui control al coerenței evaluărilor, iar nu în sensul că rapoartele asupra evoluției carierei nu pot fi întocmite decât în urma unei comparări a meritelor tuturor funcționarilor.

(a se vedea punctele 37-39 și 41)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Sundholm/Comisia, F‑42/06, RecFP, p. I‑A‑1-0000 și II‑A-1-0000, punctul 31