Language of document :

Kanne 31.3.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-21/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus saada korvausta vahingosta, jonka hän väittää aiheutuneen siitä, että vastaaja on lähettänyt laskun sellaisen asianajajan palkkiosta, joka avusti sitä asiassa T-241/03, kantajaa kyseisessä asiassa avustaneelle asianajajalle eikä kantajalle itselleen.

Vaatimukset

vaatimuksen hylkäämisestä 23.2.2009 tehty implisiittinen päätös on hylättävä

toimi, jolla on hylätty 23.2.2009 tehdystä hylkäävästä päätöksestä 14.9.2009 tehty valitus, on hylättävä tarpeellisilta osin kyseisen toimen muodosta riippumatta

ranskankielellä laadittu kirje, joka on päivätty 1.12.2009 ja jonka kantaja on vastaanottanut siihen liitettyine italiankielisine käännöksineen 19.1.2010, on kumottava tarpeellisilta osin

komissio on velvoitettava korvaamaan se aineellinen ja aineeton vahinko, jonka kantaja väittää perusteettomasti kärsineensä sen takia, että 4.12.2009 päivätty lasku on laadittu ja lähetetty asianajajalle, joka edusti häntä asiassa T-241/03, ja maksamaan kantajalle 10 000 euroa tai sellaisen tätä suuremman tai pienemmän määrän, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 10 000 euron määrälle 10 prosentin vuosikorkoa alkaen sitä päivää seuraavasta päivästä, jolloin 23.2.2009 päivätty vaatimus saapui komissioon, vuosittain pääomitettuna

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________