Language of document :

2010. március 31-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-21/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes amiatt elszenvedett kár megtérítésére irányuló kérelmének elutasításáról szóló határozat megsemmisítése, hogy az alperes az őt a T-241/03. sz. ügyben segítő ügyvéd tiszteletdíjára vonatkozó terhelési értesítést a felperes védelmét ellátó ügyvédnek, és nem magának a felperesnek küldte meg.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. február 23-i kérelmet hallgatólagosan elutasító határozatot;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kérelem elutasításáról szóló 2009. február 23-i határozatra irányuló, 2009. szeptember 14-i panaszt elutasító jogi aktust, bármely formában hozták is azt;

amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. december 1-jei francia nyelven készült és olasz nyelvű fordítással kísért, a felperes által 2010. január 19-én átvett értesítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes által a 2006. december 4-i értesítés megfogalmazása és annak a felperest a T-241/03. sz. ügyben képviselő ügyvéd részére történt megküldése miatt indokolatlanul elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére, valamint a felperes részére 10.000,00 euró összeg, illetve a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak tartott magasabb vagy alacsonyabb összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy a 2009. február 23-i kérelem Bizottsághoz történő megérkezését követő napjától a 10.000,00 euró összeg tényleges megfizetéséig terjedő időszakra fizessen meg a felperesnek évi 10%-os kamatot, évenkénti tőkésítés mellett;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

____________