Language of document :

Tožba, vložena 31. marca 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-21/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga tožeče stranke za povračilo škode, ki ji je nastala, ker je tožena stranka opomin za plačilo stroškov odvetnika, ki jo je zastopal v zadevi T-241/03, poslala odvetniku, ki je zastopal tožečo stranko v navedeni zadevi, in ne tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe zaradi molka organa, zaradi katere je bil zavrnjen predlog z dne 23. februarja 2009;

če je potrebno, naj se razglasi ničnost akta, v kakršni koli obliki, o zavrnitvi pritožbe z dne 14. septembra 2009 zoper odločbo o zavrnitvi predloga z dne 23. februarja 2009;

če je potrebno, naj se razglasi ničnost dopisa z dne 1. decembra 2009, sestavljenega v francoskem jeziku, ki ga je tožeča stranka prejela 19. januarja 2010 in ki mu je bil priložen prevod v italijanski jezik;

Komisiji naj se naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki neupravičeno nastala zaradi sestave in odposlanja dopisa z dne 4. decembra 2006 odvetniku, ki jo je zastopal v zadevi T-241/03, tako da se ji naloži, naj tožeči stranki nakaže znesek 10.000 EUR ali znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je pošten in pravičen;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača zamudne obresti na znesek 10.000 EUR, ki tečejo od dneva po tem, ko je Komisija prejela predlog z dne 23. februarja 2010, do celotnega plačila navedenega zneska, v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________