Language of document :

Sag anlagt den 21. april 2010 - Kaskarelis mod Kommissionen

(Sag F-24/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om at meddele sagsøgeren afslag på tildeling af udlandstillæg og bosættelsespenge samt godtgørelse af rejseudgifter.

Sagsøgerens påstande

Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheders (PMO) afgørelse om afslag på udlandstillæg, bosættelsespenge og godtgørelse af rejseudgifter samt ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________