Language of document :

21. aprillil 2010 esitatud hagi - Kaskarelis versus komisjon

(kohtuasi F-24/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada kostja otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust, sisseseadmistoetust ja hüvitamast sõidukulusid.

Hageja nõuded

Tühistada PMO otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust, sisseseadmistoetust ja hüvitamast sõidukulusid; ühtlasi ka teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus jätta hageja kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________