Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 21. aprīlī - Kaskarelis/Komisija

(lieta F-24/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma atteikt prasītājam izmaksāt ekspatriācijas pabalstu, iekārtošanās pabalstu un atmaksāt ceļa izdevumus atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Individuālo tiesību pārvaldības un norēķinu biroja (PMO) lēmumu atteikt izmaksāt ekspatriācijas pabalstu, iekārtošanās pabalstu un atmaksāt ceļa izdevumus, kā arī atcelt institūcijas, kura pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________