Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 22. novembril 2010 - Refcomp SpA versus Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(kohtuasi C-543/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Refcomp SpA

Vastustajad: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Eelotsuse küsimused

1) Kas kohtualluvuse klausel, milles on ühendusesiseste lepingute ahela raames kokku leppinud teatava asja tootja ja ostja vastavalt 22. detsembri 2000. aasta määruse nr 44/20011 artiklile 23, kehtib allomandaja suhtes, ning kui vastus on jaatav, siis millistel tingimustel?

2) Kas kohtualluvuse klausel kehtib allomandaja suhtes ja temalt õigused üle võtnud kindlustusandjate suhtes, ehkki Euroopa Kohus on 17. juuni 1992. aasta otsuses kohtuasjas Handte2 otsustanud, et 20. detsembri 2000. aasta määruse nr 44/2001 artikli 5 lõiget 1 ei kohaldata hagi suhtes, mille allomandaja on esitanud tootja vastu?

____________

1 - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).

2 - 17. juuni 1992. aasta otsus kohtuasjas C-26/91, EKL 1992, lk I-03967.