Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2010. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Refcomp SpA kontra Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network és Climaveneta SpA

(C-543/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Refcomp SpA

Alperesek: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network és Climaveneta SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Valamely joghatósági kikötés, amelyet a 2000. december 22-i 44/2001 rendelet1 23. cikkének alkalmazásában a szerződések közösségi láncolatában egy dolog gyártója és a vevő között állapítottak meg, hatályos-e a jogutóddal szemben, és amennyiben igen, milyen feltételek mellett?

A joghatósági kikötés hatályos-e a jogutóddal és a helyébe lépő biztosítóival szemben, annak ellenére, hogy a 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése a Bíróság Handte-ügyben 1992. június 17-én hozott ítélete2 alapján a jogutód gyártóval szemben indított keresetére nem alkalmazható?

____________

1 - A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.)

2 - A C-26/91. sz. Handte-ügyben 1992. június 17-én hozott ítélet (EBHT 1992., I-3967. o.)