Language of document :

6. jaanuaril 2011 esitatud hagi - Soukoup versus komisjon

(kohtuasi F-1/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S.Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/144/09 komisjoni otsus jätta hageja reservnimekirja kandmata ja kanda sinna nimekirja teine kandidaat ning nõue hüvitada mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSOIAD/144/09 komisjoni 27. aprilli 2010. aasta otsus, mis võeti pärast hageja suulise katse ülevaatamist ning mis kinnitas hageja selle katse tulemusi, st nõutud hindest madalam hinne ja seetõttu otsus jätta hageja reservnimekirja kandmata;

tühistada avaliku konkursi EPSOIAD/144/09 komisjoni otsus lubada teine kandidaat kirjalikele ja suulistele katsetele ning seejärel kanda ta nimetatud konkursi reservnimekirja;

tühistada kõik konkursikomisjoni toimingud, mida ta tegi sellest ajast alates, kui need etteheidetud rikkumised toime pandi;

mõista kostjalt välja hageja karjäärile tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest 25 000 euro suurune summa, kui see menetluse käigus ei suurene või ei vähene, ning suurendada seda 7% aastase intressimäära võrra alates 28. juunist 2010, kui kaebus esitati;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________