Language of document :

Kanne 6.1.2011 - Soukup v. komissio

(Asia F-1/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AD/144/09 valintalautakunnan päätöstä olla kirjaamatta kantajaa varallaololuetteloon ja päätöstä kirjata toinen hakija tähän luetteloon, sekä aineetonta ja aineellista vahinkoa koskeva korvausvaatimus.

Vaatimukset

On kumottava avoimen kilpailun EPSO//AD/144/09 lautakunnan 27.4.2010 tekemä päätös, joka tehtiin kantajan suullisen kokeen uudelleentarkastelun jälkeen ja jossa vahvistetaan kantajan tulokset eli pienintä vaadittua pistemäärää alhaisempi pistemäärä ja näin ollen päätös olla kirjaamatta kantajaa varallaololuetteloon

on kumottava avoimen kilpailun EPSO/AD/144/09 lautakunnan päätös hyväksyä toinen hakija kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin ja tämän jälkeen kirjata tämä mainitun kilpailun varallaololuetteloon

on kumottava kaikki toimet, joihin lautakunta on ryhtynyt siitä lähtien, kun esiin tuodut säännönvastaisuudet ovat tapahtuneet

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvausta tälle aiheutuneesta aineettomasta ja aineellisesta sekä hänen uralleen aiheutuneesta vahingosta 25 000 euroa, sillä varauksella, että oikeudenkäynnin aikana tätä summaa suurennetaan tai pienennetään, 7 prosentin suuruisine vuotuisine korkoineen, jotka lasketaan 28.6.2010 eli valituksen tekemispäivästä lähtien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________