Language of document :

2011. január 6-án benyújtott kereset - Soukup kontra Bizottság

(F-1/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/144/10 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága által hozott, a felperes nevének a tartaléklistára történő felvételét mellőző határozat, továbbá az e listára másik pályázó nevének felvételét elrendelő határozat megsemmisítése, valamint a keletkezett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/144/10 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága 2010. április 27-i, a felperes szóbeli vizsgájának újraértékelését követően hozott határozatát, amely megerősítette a felperes vizsgaeredményeit, vagyis azt, hogy a minimálisan szükségesnél alacsonyabb pontszámot ért el, következésképpen pedig semmisítse meg a felperes nevének a tartaléklistára történő felvételét mellőző határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/144/10 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatát, amely elrendeli, hogy másik pályázót bocsássanak írásbeli és szóbeli vizsgára, ezt követően pedig, hogy e pályázót vegyék fel az említett versenyvizsga tartaléklistájára;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vizsgabizottság által végzett mindazon eljárási cselekményt, amelyekre a kifogásolt szabálytalanságok elkövetésétől kezdve került sor;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a keletkezett vagyoni és nem vagyoni kár, valamint a felperes szakmai előmenetelében bekövetkezett sérelem jogcímén fizessen meg 25.000 eurót - azzal, hogy a felperes fenntartja a jogát, hogy ezt az összeget az eljárás során felemelje vagy leszállítsa -, valamint ezen összeg után 2010. június 28-ától, vagyis a panasz benyújtásának időpontjától számított, évente 7% mértékű kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________