Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 6. janvārī - Soukup/Komisija

(lieta F-1/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Zdenek Soukup (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atklātā konkursa EPSO/AD/144/09 atlases komisijas lēmuma neiekļaut prasītāju rezerves sarakstā un lēmuma iekļaut šajā sarakstā citu kandidātu atcelšana, kā arī ciestā morālā kaitējuma un zaudējumu atlīdzība

Prasītāja prasījumi:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/144/09 atlases komisijas 2010. gada 27. aprīļa lēmumu, kas pieņemts pēc atkārtota prasītāja mutiskā pārbaudījuma, apstiprinot prasītājam šos rezultātus, proti, zemāku atzīmi nekā minimālā nepieciešamā, un līdz ar to lēmumu neiekļaut viņu rezerves sarakstā;

atcelt konkursa EPSO/AD/144/09 atlases komisijas lēmumu pielaist rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem citu kandidātu un pēc tam iekļaut viņu minētā konkursa rezerves sarakstā;

atcelt visas darbības, kuras atlases komisija veica pēc norādīto pārkāpumu pieļaušanas;

piespriest atbildētājai samaksāt summu EUR 25 000 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu, zaudējumiem un prasītāja karjeras apdraudējumu, ar iespēju to paaugstināt vai samazināt tiesvedības laikā, kam pieskaitīti procenti ar likmi 7 % gadā kopš 2010. gada 28. jūnija, kas ir sūdzības iesniegšanas diena;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________