Language of document :

Acțiune introdusă la 6 ianuarie 2010 - Soukup/Comisia

(Cauza F-1/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: E. Boigelot și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/144/09 de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă și a deciziei de a înscrie un alt candidat pe această listă, precum și de reparare a prejudiciului material și moral suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/144/09 din 27 aprilie 2010, adoptată după reexaminarea probei orale a reclamantului, prin care se confirmă rezultatele acesteia din urmă, respectiv nota inferioară minimului cerut și, în consecință, decizia de a nu îl înscrie pe lista de rezervă:

anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/144/09 de a admite un alt candidat la probele scrise și orale și apoi de a-l înscrie pe lista de rezervă a concursului respectiv;

anularea tuturor operațiunilor efectuate de comisia de evaluare începând de la mome3ntul la care au intervenit neregulile reclamate;

obligarea pârâtei la plata, cu titlul de despăgubire pentru prejudiciul material și moral și atingerea adusă carierei reclamantului, a unei sume de 25 000 de euro, sub rezerva unei majorări sau reduceri în cursul procesului, majorată cu dobânzi la cota de 7 % pe an începând de la 28 iunie 2010, data contestației;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________