Language of document :

Tožba, vložena 6. januarja 2011 - Soukup proti Komisiji

(Zadeva F-1/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AD/144/09, da se tožeče stranke ne vpiše na rezervni seznam, in odločbe, da se na seznam vpiše drug kandidat, in za odškodnino za nastalo nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AD/144/09 z dne 27. aprila 2010, sprejeta po ponovnem pregledu ustnega izpita tožeče stranke, s katero so bili potrjeni rezultati navedenega izpita, in sicer ocena, nižja od zahtevanega minimuma, in posledično odločba o nevpisu tožeče stranke na rezervni seznam;

za nično naj se razglasi odločba natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AD/144/09 o tem, da se k pisnim in ustnim izpitom pripusti drugega kandidata ter dalje, da se ga vpiše na rezervni seznam navedenega natečaja;

za nične naj se razglasijo vsa dejanja komisije, opravljena po trenutku, ko so bila storjene zatrjevane nepravilnosti;

toženi stranki naj se iz naslova odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo in za poseg v kariero tožeče stranke naloži plačilo 25.000 EUR, s pridržkom povečanja ali zmanjšanja tekom postopka, skupaj s 7-odstotnimi letnimi obrestmi od 28. junija 2010, datuma pritožbe;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________