Language of document :

Kanne 2.11.2010 - AT v. EACEA

(Asia F-113/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AT (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernadr-Glanz)

Vastaaja: koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensinnäkin vaatimus kumota kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.6.2008-31.12.2008, toiseksi vaatimus kumota työsopimuksen tekoon valtuutetun viranomaisen (AHCC) päätös irtisanoa etuajassa kantajan määräaikainen työsopimus ja kolmanneksi vaatimukset kärsityn vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

AHCC:n 29.10.2009 tekemällä päätöksellä vahvistama kantajan urakehitystä koskeva kertomus on kumottava

AHCC:n 12.2.2010 tekemä päätös irtisanoa kantajan palvelussuhdesopimus on kumottava tarvittavilta osin

AHCC:n päätös, jolla se hylkäsi kantajan vuoden 2008 urakehitystä koskevasta kertomuksestaan ja edellä mainitusta irtisanomispäätöksestä tekemän valituksen, on kumottava; toimeenpanovirasto on velvoitettava suorittamaan korvauksena ammatillisesta ja taloudellisesta vahingosta määrä, joka vastaa vähintään kantajan palkkaa (kaikkine muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen mukaisine etuineen) alkaen hänen tehtäviensä päättymisestä 12.2.2010 siihen saakka, kunnes hänen otetaan takaisin viraston palvelukseen irtisanomispäätöksen kumoamisen johdosta, korotettuna laillisella viivästyskorolla tuomion antopäivästä lähtien

toimeenpanovirasto on velvoitettava suorittamaan alustavasti kohtuulliseksi arvioitu 10 000 euron määrä korvauksena fyysisestä vahingosta, korotettuna laillisella viivästyskorolla tuomion antopäivästä lähtien

toimeenpanovirasto on velvoitettava suorittamaan alustavasti kohtuulliseksi arvioitu 50 000 euron määrä korvauksena aineettomasta vahingosta, korotettuna laillisella viivästyskorolla tuomion antopäivästä lähtien

joka tapauksessa toimeenpanovirasto on velvoitettava suorittamaan alustavasti kohtuulliseksi arvioitu 10 000 euron määrä korvauksena vahingosta, jota on aiheutunut siitä syystä, että kohtuullinen määräaika vuoden 2008 urakehitystä koskevan kertomuksen laatimiseksi on ylitetty, korotettuna laillisella viivästyskorolla tuomion antopäivästä lähtien

EACEA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________