Language of document :

2010. november 2-án benyújtott kereset - AT kontra Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(F-113/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AT (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes 2008. június 1-je és 2008. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentése, másrészt a szerződéskötésre jogosult hatóság által hozott, a felperes határozott idejű munkaszerződését azonnali hatállyal felmondó határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperest ért kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szakmai előmeneteli jelentését, amelyet a szerződéskötésre jogosult hatóság 2009. október 29-i határozatával fogadott el;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóság 2010. február 12-i határozatát, amelyben felmondta a felperes alkalmazási szerződését; valamint, amennyiben szükséges

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóságnak a felperes által a 2008-as szakmai előmeneteli jelentésével, illetve a munkaszerződését felmondó határozattal szemben benyújtott panaszt elutasító határozatát; kötelezze az EACEA-t a szakmai és vagyoni kára megtérítéseként az ítélethozatal napján érvényes törvényes kamatláb szerinti késedelmi kamattal növelt összeg megfizetésére, amely nem lehet kisebb a felperesnek a szolgálati viszonya 2010. február 12-től történő megszüntetésétől az ügynökségnél a munkaszerződését felmondó határozat megsemmisítése nyomán történő újraalkalmazásáig terjedő időszakra járó illetményénél (beleértve az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben szereplő valamennyi juttatást);

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EACEA-t a fizikai kára megtérítéseként ideiglenesen 10 000 euróban megállapított, az ítélethozatal napján érvényes törvényes kamatláb szerinti késedelmi kamattal növelt összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EACEA-t a nem vagyoni kára megtérítéseként méltányossági alapon, ideiglenesen 50 000 euróban megállapított, az ítélethozatal napján érvényes törvényes kamatláb szerinti késedelmi kamattal növelt összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen kötelezze az EACEA-t az ésszerű határidőnek a 2008-as szakmai előmeneteli jelentése elkészítésekor történő túllépéséből eredő kára megtérítéseként méltányossági alapon, ideiglenesen 10 000 euróban megállapított, az ítélethozatal napján érvényes törvényes kamatláb szerinti késedelmi kamattal növelt összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EACEA-t a költségek viselésére.

____________