Language of document :

Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2010 - AT/ EACEA

(Cauza F-113/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AT (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, cerere de anulare a raportului asupra evoluţia carierei întocmit în privinţa reclamantului pentru perioada 1 iunie-30 decembrie 2008, în al doilea rând, cerere de anulare a deciziei AAIC prin care se reziliază anticipat contractul de muncă pe perioadă determinată al reclamantului şi, în al treilea rând, cereri de despăgubire pentru prejudiciul suferit

Concluziile reclamantului

Anularea REC 2008 întocmit în privinţa reclamantului, astfel cum a fost adoptat prin decizia AAIC din 29 octombrie 2009;

anularea deciziei AAIC din 12 februarie 2010 prin care aceasta a reziliat contractul de muncă al reclamantului şi, în măsura în care este necesar;

anularea deciziei AAIC de respingere a reclamaţiilor adresate de reclamant în legătură cu REC 2008 întocmit în privinţa sa şi a deciziei de reziliere; obligarea EACEA la plata unei sume care nu poate fi inferioară valorii salariului reclamantului (şi tuturor avantajelor prevăzute în RAA), calculată de la încetarea raporturilor de muncă, la 12 februarie 2010, până la data reintegrării sale în cadrul Agenţiei în urma anulării deciziei de reziliere, drept reparare a prejudiciului profesional şi financiar, la care se adaugă dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează să fie pronunţată;

obligarea EACEA la plata unei sume stabilite provizoriu la 10 000 de euro, drept despăgubire pentru prejudiciul fizic, la care se adaugă dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează să fie pronunţată;

obligarea EACEA la plata unei sume stabilite provizoriu şi ex aequo et bono la 50 000 de euro drept despăgubire pentru prejudiciul moral, la care se adaugă dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează să fie pronunţată;

oricare ar fi situaţia, obligarea EACEA la plata unei sume stabilite provizoriu şi ex aequo et bono la 10 000 de euro drept despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a depăşirii unui termen rezonabil pentru întocmirea REC 2008, la care se adaugă dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează să fie pronunţată;

obligarea EACEA la plata cheltuielilor de judecată.

____________