Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. veebruari 2011. aasta otsus - Skareby versus komisjon

(kohtuasi F-95/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Psühholoogiline ahistamine ülemuse poolt - Personalieeskirjade artiklid 12a ja 24 - Abitaotlus - Mõistlik tähtaeg - Tähtaja algus - Kestus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti algatamata haldusjuurdlus hageja psühholoogilise ahistamise kohta.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 4. märtsi 2009. aasta otsus, millega jäeti algatamata haldusjuurdlus C. Skareby väidetava psühholoogilise ahistamise kohta ühe endise ülemuse poolt.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010, lk 81.