Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.2.2011 - Skareby v. komissio

(Asia F-95/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Henkinen ahdistelu esimiehen taholta - Henkilöstösääntöjen 12 a ja 24 artikla - Avustamispyyntö - Kohtuullinen aika - Alkamisajankohta - Kesto)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan vastaajan sellaisen päätöksen kumoamista, jolla on päätetty olla aloittamatta tutkimusta henkisestä ahdistelusta, jonka kohteeksi kantaja väittää joutuneensa

Tuomiolauselma

Euroopan komission 4.3.2009 tekemä päätös, jolla on kieltäydytty aloittamasta hallinnollista tutkimusta henkisestä ahdistelusta, johon Carina Skarebyn erään entisen esimiehen on väitetty syyllistyneen, kumotaan.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010, s. 81.