Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. februāra spriedums - Skareby/Komisija

(lieta F-95/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Psiholoģiska vardarbība no priekšnieka puses - Civildienesta noteikumu 12.a pants un 24. pants - Lūgums sniegt palīdzību - Saprātīgs termiņš - Termiņa sākums - Ilgums

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby (Louvain, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība, kas celta par Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums uzsākt administratīvu izmeklēšanu, lai konstatētu psiholoģisku vardarbību, kuras dēļ viņa esot cietusi

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 4. marta Lēmumu atteikt sākt administratīvu izmeklēšanu par faktiem saistībā ar psiholoģisku vardarbību, kuru esot īstenojis viens no bijušajiem Skareby priekšniekiem;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 24, 30.01.2010., 81. lpp.