Language of document :

Sag anlagt den 15. november 2010 - AR mod Kommissionen

(Sag F-120/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AR (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodriguez, C. Bernard Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om at udelukke sagsøgeren fra proceduren vedrørende den interne udvælgelsesprøve KOM/INT/EU2/10/AD5 for fuldmægtige med bulgarsk eller rumænsk statsborgerskab som følge af, at han ikke bestod adgangsprøverne, samt af afgørelsen vedrørende klagen, som tillod sagsøgeren på ny at gå op til adgangsprøverne til nævnte udvælgelsesprøve.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) afgørelse af 31. marts 2010 om at udelukke sagsøgeren fra den interne udvælgelsesprøve KOM/INT/EU2/10/AD5 med henblik på at tillade sagsøgeren at deltage i prøverne.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 3. august 2010, for så vidt som der ikke efter dennes indhold gives sagsøgeren medhold i dennes klage.

Kommissionen tilpligtes, om nødvendigt ved bevisoptagelse eller foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, at fremlægge listen over de stillede spørgsmål samt afgivne besvarelser i forbindelse med de prøver, der blev fremlagt i Bruxelles den 5. marts 2010 kl. 13.00.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________